Главна цел: „Подобряване на производствения капацитет на “Пикник-17” ООД с цел…